Rättsligt meddelande

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand genom diskussioner med vår kundtjänst. Vi följer rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.